Čtú.

Kontakty na odborné pracovníky ČTÚ. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024. Ing. Jiří Štorkán. Ing. Martin Skácel. Ing. Milan Grenar. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024 Oblast Adresa Telefon E-mail Jméno Praha Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 224 004 504 …

Čtú. Things To Know About Čtú.

Od první třídy až do maturity jsem se chtěla stát učitelkou, z čehož vyplývá, že právníkem jsem se stala určitou souhrou životních náhod. Nicméně jako lektorka Telekomunikační akademie si své přání učit druhé plním. Pokud mi to rodinné povinnosti dovolí, věnuji se ve volném čase baletu, se kterým jsem začala ... VPortal nabízí komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb. Obsahuje data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu a další typy dat, např ... Český telekomunikací úřad ("ČTÚ") zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2021. Jaký byl minulý rok v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb z pohledu tohoto úřadu? Pojďme se ve stručnosti podívat na hlavní události a trendy minulého roku. Byla dokončena transpozice evropského Kodexu elektronických komunikací do českého …ČTÚ - Zkušenosti s provozem NetTest. Když Český telekomunikační úřad v září 2021 spustil veřejně dostupný měřící nástroj NetTest (https://nettest.cz), dal tím veřejnosti možnost, jak si otestovat kvalitu služby přístupu k internetu, a usnadnil i případnou reklamaci kvality poskytované služby.Během čtyř měsíců provozu tohoto nástroje byly nasbírány ... Marek Ebert za své priority považuje udržitelnost DVB-T2, výběr držitele poštovní licence a podporu dostupnosti a kvality nových sítí a služeb. Podrobnosti. 23. 1. 2023. Monitorovací zpráva 1/2023: rok 2023 v ČTÚ; třetí kolo kontrol poskytovatelů internetu; smlouvy už nesmí být uzavřeny výhradně po telefonu.

Rada ČTÚ; Působnost ČTÚ; Rozkladové komise; Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů; Poplatky vybírané ČTÚ. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů; …Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) vydaný vyhláškou č. 467/2021 Sb., podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. …

Pokud provozovatel reklamaci nevyhoví, nebo ji nevyřídí včas, může se odesílatel nebo adresát obrátit na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Toto řízení je možné zahájit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy reklamace být vyřízena měla.

Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. ČTÚ Srovnávací nástroj cen a kvality. Pokud si z předdefinovaných hodnot nevyberete, vyberte Vlastní a zadejte množství přesně podle Vaší spotřeby.ČTÚ původně plánoval, že po připomínkách k principům aukce předloží k veřejné konzultace samotné podmínky výběrového řízení na kmitočty ještě do konce roku 2022, a dokonce byla ve hře i možnost vypsání samotných aukcí. ČTÚ však dosud nezveřejnil ani samotné podmínky výběrových řízení.19. března 2024 18:13. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil výsledky loňského řešení stížností na problematický... Úřad hodlá zatočit s podvodnými hovory ze zahraničí. Nedovolají se. 23. února 2024 12:24. Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci nového znění všeobecného oprávnění z...

Kontakty na odborné pracovníky ČTÚ. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024. Ing. Jiří Štorkán. Ing. Martin Skácel. Ing. Milan Grenar. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024 Oblast Adresa Telefon E-mail Jméno Praha Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 224 004 504 …

Aktuality. Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k nově zveřejněným formulářům oznamování podnikání. ČTÚ konzultuje upravený záměr neuložit povinnost poskytování některých základních služeb. Milostivé jaro pro provozovatele zařízení RLAN. 14. 2. 2024. 17. 2.

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) vydaný vyhláškou č. 467/2021 Sb., podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. …The CTU-NetTest tool, operated by Czech Telecommunication Office, provides information to users on the current quality of their IAS in the form of actually achieved speed of …2023. V souvislosti s přijetím nové evropské legislativy, a to zejména aktem o digitálních službách (DSA), bude ve středu jednat vláda o návrhu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), podle kterého by měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) kontrolovat dohled nad evropskými digitálními předpisy a jejich vymáhání. Z ...Informace o pokrytí digitálním rozhlasem, televizí a veřejnými širokopásmovýmimobilními sítěmi 4G a 5G. Český telekomunikační úřad upozorňuje, že zobrazené informace o …Vznik ČTÚ. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o …

Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚUpozornění ČTÚ upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2022 došlo novelizací zákona č. 127/2005 Sb. k několika změnám v oblasti správy čísel. Nejzásadnější změny jsou uvedeny níže: Oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se nově uděluje podle § 31 zákona č. 127/2005 Sb. a opatření obecné povahy č.Správní poplatek se za přidělení kmitočtů, změny nebo prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nevyměřuje, a jeho výše přímo stanovena v sazebníku zákona č. 634/2004, o správních poplatcích (položka 112). Bližší údaje o úhradě správního poplatku naleznete na stránce Poplatky za individuální a krátkodobá …Způsob uplatnění podání Podání lze učinit písemně na adresu ČTÚ resp. odborů pro oblasti, předložit osobně na podatelnu ČTÚ nebo ústně do protokolu. Podání je také možno učinit v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny za podmínek stanovených ČTÚ. Elektronická adresa podatelny: [email protected] Úřední dny a hodiny Úřední dny a …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …Praxe ČTÚ se od výkladového stanoviska liší. Jak rozhoduje ČTÚ? K dispozici máme dvě rozhodnutí ČTÚ, jež se týkaly situace, kdy společnost učinila nabídku služeb na telefonní číslo zveřejněné na webových stránkách. V obou případech se to volané osobě nelíbilo, proto podala stížnost k ČTÚ, který zahájil ...Vznik ČTÚ. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o …

VPortal nabízí komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Portál je členěn do …Tisková mluvčí Mgr. Tereza Meravá E-mail: [email protected] foto 1 Odkazy Tiskové zprávy Monitorovací zprávy Materiály ke stažení Loga ČTÚ (ZIP; 501 kB) Logomanuál ČTÚ (PDF; 4,36 MB) Foto předsedy Rady ČTÚ foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 RNDr. Jiří Peterka foto 1 foto 2 foto 3 Mgr. Lukáš Zelený foto 1 foto 2 foto 3 Ing.

Nejen nový nástroj na měření kvality a rychlosti služby přístupu k internetu, ale také informace o tom, jak rychlost změřit, v jakém případě reklamovat a jak reklamaci podat. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spustil NetTest – nástroj, který umí provést certifikované měření, jehož výsledek pak mohou zákazníci použít coby podklad pro …Vznik ČTÚ. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o …ČTÚ následně vynesl verdikt v jeho prospěch: pošta mu musí uhradit sumu, odpovídající hodnotě prstenu. „ČTÚ totiž dospěl k závěru, že pracovnice České pošty vědomě uzavřela s navrhovatelem poštovní smlouvu k zásilce EMS do zahraničí, přestože obsah zásilky nebyl dle poštovních podmínek povolen (byl zakázán).Nejen nový nástroj na měření kvality a rychlosti služby přístupu k internetu, ale také informace o tom, jak rychlost změřit, v jakém případě reklamovat a jak reklamaci podat. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spustil NetTest – nástroj, který umí provést certifikované měření, jehož výsledek pak mohou zákazníci použít coby podklad pro … Rada ČTÚ; Působnost ČTÚ; Rozkladové komise; Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů; Poplatky vybírané ČTÚ. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů; Poplatky za využívání čísel; Správní poplatky; Zákon o střetu zájmů; Kontakty; Elektronická úřední deska. Správní řízení – Doručování veřejnou ... Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. UVNITŘ DOKUMENT - „Soutěž krásy“ se posouvá až o půl roku, včetně rozhodnutí o způsobu, jakým se budou dvě nové sítě DVB-T2 přidělovat. Určit to měla další novela zákona o elektronických komunikacích, ČTÚ však na ni čekat nebude. Až na první pololetí příštího roku se přesouvá rozhodnutí o přiNástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …Tisková mluvčí Mgr. Tereza Meravá E-mail: [email protected] foto 1 Odkazy Tiskové zprávy Monitorovací zprávy Materiály ke stažení Loga ČTÚ (ZIP; 501 kB) Logomanuál ČTÚ (PDF; 4,36 MB) Foto předsedy Rady ČTÚ foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 RNDr. Jiří Peterka foto 1 foto 2 foto 3 Mgr. Lukáš Zelený foto 1 foto 2 foto 3 Ing.

Pokud provozovatel reklamaci nevyhoví, nebo ji nevyřídí včas, může se odesílatel nebo adresát obrátit na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Toto řízení je možné zahájit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy reklamace být vyřízena měla.

Poslední aktualizace provedena dne: 01.11.2022 Oznámení o rušení příjmu DVB-T2 Pokud je Váš příjem terestrické televize rušen, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad s oznámením o rušení prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: Elektronický formulář pro rušení přijmu televize: formulář pro rušení DVB-T2.

Aktuality. Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k nově zveřejněným formulářům oznamování podnikání. ČTÚ konzultuje upravený záměr neuložit povinnost poskytování některých základních služeb. Milostivé jaro pro provozovatele zařízení RLAN. 14. 2. 2024. 17. 2. Visualization Portal of telecommunications services. VPortal offers a comprehensive visualization tool which helps users to compare the quality of telecommunications services in the Czech republic. The portal is divided into individual modules according to the type of services. It contains data obtained from measurements carried out by CTU ...Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely jmenovala nového člena Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jiřího Šuchmana. Současně rozhodla s účinností od 1. února 2023 jmenovat nového předsedu Rady ČTÚ Marka Eberta. Ten ve funkci nahradí současnou předsedkyni Hanu Továrkovou, jejíž mandát ...The CTU-NetTest tool, operated by Czech Telecommunication Office, provides information to users on the current quality of their IAS in the form of actually achieved speed of … Podání lze učinit písemně na adresu ČTÚ resp. odborů pro oblasti, předložit osobně na podatelnu ČTÚ nebo ústně do protokolu. Podání je také možno učinit v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny za podmínek stanovených ČTÚ. Elektronická adresa podatelny: [email protected]. Až v srpnu vyhlásí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) výběrové řízení na provozovatele dvou celoplošných a 27 regionálních sítí pro zemské digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+. Zájemci se budou moci hlásit od září a samotná aukce kmitočtů začne v říjnu. Harmonogram soutěže zveřejnil ČTÚ po ... Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Dolní řádka stránky. © 2013 ČTÚ, Všechna práva vyhrazena | Prohlášení pří­stupnosti | RSS Design: © 2013 CRC Data spol. s r.o. | ČTÚ, Všechna práva Návod, jak poznat, který marketingový hovor odporuje zákonným požadavkům a jak se v takovém případě bránit, naleznete v našem návodu, který jsme současně představili v Monitorovací zprávě č. 8 z roku 2022.Další doporučení ohledně marketingových hovorů, zejména jak odvolat obecný souhlas ke kontaktování za účelem marketingu, najdete v …ČTÚ Srovnávací nástroj cen a kvality. Pokud si z předdefinovaných hodnot nevyberete, vyberte Vlastní a zadejte množství přesně podle Vaší spotřeby.Instagram:https://instagram. urdu to engnew york parishotel map for las vegas stripfantastic mr fox full movie The CTU-NetTest tool, operated by Czech Telecommunication Office, provides information to users on the current quality of their IAS in the form of actually achieved speed of …Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zveřejnil mapu pokrytí republiky vysokorychlostním mobilním internetem pro jednotlivé operátory. Stačí si vybrat, který vás zajímá…. AKTUALIZOVÁNO. Foto: autor. AKTUALIZOVÁNO, 19. ledna 2015, 3:40 h: v právě vyšlé prosincové monitorovací zprávě ČTÚ je vidět, že počet ... bithumb44 laws of peace Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem … blackbox.io Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem … Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, § 9, § 11 až 13, § 15 až 16 a v § 19 na úseku ...